Που στοχεύει η θεραπευτική διαδικασία;

Στοχεύει στο συντονισμό της διαδικασίας και την εμψύχωση του θεραπευόμενου στην κατανόηση του εαυτού του, σε σχέση με το σύστημα, μέσα από τη διερεύνηση και σύνθεση των παλιών και τωρινών συναισθημάτων και γεγονότων, την ανακατασκευή των αντιλήψεων του και την αλλαγή στάσης στον τρόπο που κάνει σχέσεις και την χρησιμοποίηση νέων τρόπων στην εξέλιξη και την αλλαγή στο παρόν, την προώθηση της εσωτερικής συγκρότησης και δημιουργίας ταυτότητας, της εύρεσης νοήματος και οργάνωσης των πρακτικών πραγμάτων της ζωής, εξομάλυνση και βελτίωση της σχέσης θεραπευόμενου και συστήματος στο «εδώ και τώρα» με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερης συναισθηματικής ζωής και για το θεραπευόμενο και για το σύστημα.