Είναι ο Online συμβουλευτική κατάλληλη για εσάς;

Η online συμβουλευτική είναι μια σχετικά καινούρια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και τους στόχους ανθρώπων που δυσκολεύονται ή δεν επιθυμούν την πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική.  Είναι μια υπηρεσία που δίνει την ευελιξία στο συμβουλευόμενο να αποφασίσει πόσο χρόνο θα διαθέσει και σε τι συχνότητα.

Η online συμβουλευτική είναι μια πλέον αποτελεσματική μορφή παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, αλλά είναι να αξιολογήσει κανείς το αίτημα που έχει προκειμένου να επιλέξει τη μορφή υπηρεσιών που είναι κατάλληλη για αυτόν.  Αρχικά, προκειμένου να προβεί κανείς στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, είναι να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία.  Ένα μειονέκτημα αυτής είναι πως στερείται της αμεσότητας της διαπροσωπικής σχέσης που έχουμε στη πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική.

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Onlineσυμβουλευτικής  

Η online συμβουλευτική είναι μια καλή επιλογή για ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι αρχικά κανείς να αξιολογήσει τις ανάγκες και τους στόχους του, πριν αποφασίσει τι ταιριάζει καλύτερα στον ίδιο:

Η Online συμβουλευτική είναι κατάλληλη για ανθρώπους που είτε λόγω αρρώστιας ή κινητικών προβλημάτων, είτε λόγω διαμονής στην επαρχία, είτε λόγω ασφυκτικού προγράμματος, αδυνατούν να επισκεφτούν έναν ειδικό στο γραφείο

Η online συμβουλευτική είναι πιο οικονομική από το να επισκεφτεί κάποιος έναν ειδικό στο γραφείο του

Η online συμβουλευτική δίνει στον συμβουλευόμενο τη δυνατότητα να κρατήσει την ανωνυμία του

Η online συμβουλευτική εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν νιώθουν άνετα ή που νιώθουν πως εκτίθενται σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρία

Στην online συμβουλευτική ο συμβουλευόμενος αποφασίζει πόσο χρόνο θα διαθέσει και σε τι συχνότητα

Από την άλλη πλευρά είναι

Στην online συμβουλευτική να είναι κανείς εξοικειωμένος με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία

Η online συμβουλευτική στερείται της αμεσότητας της διαπροσωπικής σχέσης και δε μπορεί να αντικαταστήσει τη ψυχοθεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο

Στην online συμβουλευτική είναι να διασφαλίσουμε πως δεν έχει κάποιος τρίτος πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που ανταλλάσουμε με τον σύμβουλο.  Σχετικά με τη προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω skype πατήστε εδώ