Τι είναι η συστημική συμβουλευτική και τι η συστημική ψυχοθεραπεία;

Τόσο η συμβουλευτική όσο και η ψυχοθεραπεία είναι η εξελικτική διαδικασία αλληλεπίδρασης που εφαρμόζει τη συστημική σκέψη στη λειτουργία των συστημάτων (όπου σύστημα κάθε σχέση αλληλεπίδρασης).

συμβουλευτική

Σε αυτή τη σχέση ο θεραπευτής με διάφορες τεχνικές καθοδηγεί και εμψυχώνει τον θεραπευόμενο – μετά από αίτημα του για την αντιμετώπιση καταστάσεων που τον δυσκολεύουν – «στο εδώ και τώρα» να «δει» και να προωθήσει την εσωτερική του συγκρότηση, κατανοώντας την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση του με το σύστημα, μέσα από το πλέγμα των σχέσεων του ώστε να προχωρήσει σε αλλαγή στάσης στη σχέση και επιλογή διαφορετικής οπτικής, ενθαρρυντικής, απενοχοποιητικής και γόνιμης με σκοπό καλύτερη ποιότητα συναισθηματικής ζωής, ισορροπία με το σύστημα όπου ζει και ένταξη σε αυτό, εξέλιξη και ολοκλήρωση.