Ατομικές Συνεδρίες 

Η ποιο συνήθης μορφή θεραπείας όταν επισκεπτόμαστε έναν ψυχολόγο είναι σε ατομικό επίπεδο.  Στις ατομικές συνεδρίες, ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να εστιάσει σε θέματα που τον απασχολούν

και να εντοπίσει προσωπικές δυσκολίες και εμπλοκές, αλλά και κρυμμένες δυνάμεις του εαυτού του. Οι ατομικές συνεδρίες διεξάγονται σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστευτικότητας και εστιάζουν στην αυτογνωσία και αυτόβελτίωση, αλλά και τη διάγνωση και θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών.  Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τρόπους για να ξεπεράσει δυσκολίες, προσωπικούς προβληματισμούς, ακόμα και την έλλειψη σκοπών ζωής. Σε μια ατομική ψυχοθεραπεία, ο ψυχολόγος στοχεύει σε μια θεραπευτική σχέση με τον θεραπευόμενο που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, μέσα σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον. Η σχέση που αναπτύσσεται στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή και την εχεμύθεια.  Η διάρκεια μίας συνεδρίας, είναι μία ώρα.