Οικογενεια΄κη Θεραπεία

 

Η οικογένεια – ένα σύστημα με τη δική του σύνθεση, δομή και κανόνες- θεωρείται η πρωταρχική κοινωνική ομάδα, στην οποία ο καθένας μας εξασφαλίζει την επιβίωση και την εξέλιξή του. Τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική.  Η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους συν-εξαρτάται από την συμπεριφορά των λοιπών μελών. Με αυτό τον τρόπο κάθε άτομο είναι βασικό για την λειτουργία στο όλον του συστήματος.  Αντικείμενο και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία δεν είναι το μεμονωμένο άτομο, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει το άτομο, εστιάζοντας στις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις.  Με τον όρο οικογενειακή θεραπεία εννοούμε την «ταυτόχρονη» θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας μέσα στον ίδιο χώρο, στις ίδιες τις συνθήκες, όπου οι δυσκολίες γεννιούνται.