Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Τα οφέλη της ομαδικής ψυχοθεραπείας

Η θεραπευτική αλλαγή είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία που προκύπτει από μια περίπλοκη συνάρτηση ανθρώπινων εμπειριών, ή «θεραπευτικών παραγόντων».  Προσεγγίζοντας το σύνθετο μέσα από το απλό, το συλλογικό φαινόμενο μέσα από τις βασικές συστατικές διεργασίες, κερδίζουμε σημαντικά πλεονεκτήματα.  Οι βασικοί παράγοντες που μπορεί κανείς να διακρίνει στη θεραπευτική εμπειρία είναι

1.       Ενστάλαξη ελπίδας

2.       Καθολικότητα

3.       Μετάδοση πληροφοριών

4.       Αλτρουισμός

5.       Διορθωτική ανασύσταση της πρωτογενούς ομάδας της οικογένειας

6.       Ανάπτυξη τεχνικών κοινωνικοποίησης

7.       Μιμητική συμπεριφορά

8.       Διαπροσωπική μάθηση

9.       Συνεκτικότητα της ομάδας

10.   Κάθαρση

11.   Υπαρξιακοί παράγοντες

 Με τον καιρό, αν οι θεραπευτές κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους, τα μέλη θα αρχίσουν να κατανοούν το διαπροσωπικό τους στυλ και στο τέλος θα αρχίσουν να πειραματίζονται με νέες συμπεριφορές.  Με δεδομένο το πλούτο της ανθρώπινης διάδρασης, ο οποίος επαυξάνεται λόγω της συνάθροισης ενός αριθμού ανθρώπων με διαπροσωπικά κοινωνικά στυλ, είναι προφανές ότι η πορεία μιας ομάδας στη διάρκεια του χρόνου θα είναι σύνθετη και, σε μεγάλο βαθμό, απρόβλεπτη.  Παρ’ όλα αυτά, οι δυναμικές τάσεις της ομάδας λειτουργούν και επηρεάζουν της ανάπτυξή τους. 

Πηγή: IrvinD. Yalom, “Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας». Εκδ.: Άργα.  Αθήνα: 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published.